In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Firma Fit

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Firma Fit. Firma Fit is een bedrijf dat zich richt op advisering rondom gezonde voeding en lifestyle. Denk hierbij aan het geven van adviezen om af te vallen of om gezonder te leven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Firma Fit verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Firma Fit, neem dan gerust contact op!

Firma Fit

Albert Cuypstraat 10

8021DW Zwolle

info@firmafit.nl

06 23841370

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Firma Fit. Deze worden hieronder toegelicht.

Advisering

Firma Fit verzamelt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een opdracht, administratieve doeleinden en te kunnen communiceren over een opdracht.

Hiervoor verzamelt Firma Fit de volgende gegevens ;

 • voornaam
 • achternaam
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • email adres
 • beroep
 • burgerlijke staat
 • gezinssituatie
 • lengte
 • gewicht
 • gegevens over gezondheid

Het versturen van nieuwsbrieven

Firma Fit stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds gericht op kennisdeling en anderzijds commercieel . Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Firma Fit. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Firma Fit via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van Firma Fit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Firma Fit ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Roundcube

De e-mail van Firma Fit wordt gehost bij  Roundcube. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Roundcube.

WordPress

De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Firma Fit zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Firma Fit, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Advisering

Je gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de advisering gedurende de behandelperiode en daarna nog maximaal twee jaar.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@firmafit.nl.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Firma Fit via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Firma Fit of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Firma Fit. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Firma Fit privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Firma Fit ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Firma Fit vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Firma Fit. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Firma Fit. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Firma Fit opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Firma Fit al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Firma Fit vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Firma Fit niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Firma Fit  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via nienke@firmafit.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Firma Fit verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het juist kunnen adviseren. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om met je te kunnen communiceren en om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Firma Fit de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Firma Fit met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Firma Fit behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Firma Fit dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Firma Fit te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@firmafit.nl

Albert Cuypstraat 10

8021DW Zwolle

06 23841370

 

KvK : 64410536

BTW nummer : 109093252B01